Demo Dersler

Beslenme ve Diyetetik “Covid 19’da Hastalarında Beslenme” Prof. Dr. Fatma Çelik

Bilgisayar Mühendisliği “Yapay Zeka ve Bilgisayar Mühendisliğinin Geleceği” Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Çocuk Gelişimi (Lisans Programı) “Gelişimsel Bir Araç Olarak Çocuk Kitapları” Öğr. Gör. Damla Pektaş

Dil ve Konuşma Terapisi “İşitilenleri Anlama Süreçleri” Uzm. Dkt. Merve Savaş

Diş Hekimliği Fakültesi “Restorasyon Yapımı” Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu

Eczacılık Fakültesi “Son Teknolojileri Birlikte Keşfedelim!” Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim

Ergoterapi “Ergoterapi’de El Fonksiyonlarına Yönelik Değerlendirme ve Müdahale” Dr. Öğr. Üyesi Başar Öztürk & Öğr. Gör. Remziye Akarsu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon “Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktiviteler” Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler

Hemşirelik “İnfertil Çiftlere Yaklaşım” Prof. Dr. Nezihe Beji Kızılkaya

Mimarlık ve Çevre Tasarımı “Ölçü-Oran Kavramı” Dr. Öğr. Üyesi Neşe Başak Yurttaş

Moleküler Biyoloji ve Genetik “Covid- 19 ve PCR” Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Karcıoğlu

Odyoloji “Saf Ses Odyometri Testi – Altın Standart” Dr. Öğr. Üyesi Handan Turan Dizdar

Sosyal Hizmet “İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre” Dr. Öğr.Üyesi Tayfun Yeşilşerit

Tıp Fakültesi “Kanserde Erken Tanı”Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı