Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

ÖSYS kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların /olanların sınavsız yerleştirilmeleri ve ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretime Geçiş (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında  ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Üniversitenize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları hangi yerleşkelerde bulunmaktadır?

 

Üniversitemiz Topkapı merkez kampüsünde eğitim öğretime devam etmektedir.

Üniversitenizin burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizde %25, %50, %100 gibi burs imkanlarının yanı sıra; ilk tercih, akademik başarı bursu gibi çeşitli burs kaynakları mevcuttur. Bursların tamamı karşılıksız olup, normal öğrenim süresince geçerlidir. Ayrıca ilk tercihe %10, ikinci ve üçüncü tercihe %5 burs olanağı vardır.

burs-300x143

Akademik Başarı Bursu birinci sınıftan itibaren her akademik yılın sonunda yapılacak olan değerlendirmeye göre başarılı bulunan öğrencilerin  eğitim-öğretim ücretlerinde, bir sonraki yıl için geçerli olmak üzere mütevelli heyetin belirleyeceği oranlarda başarı bursu sağlanmaktadır .

Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

 

Üniversitemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları uygulanmaktadır. Üniversitemiz  ilk yılında Erasmus+ programına dahil olmuştur .

Dikey geçiş sınavı ile üniversitenizde öğrenim görmeniz mümkün mü?

 

Üniversitemiz ilk kez 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı’yla öğrenci kabul edecektir.

Üniversitenizde çift anadal ve yandal yapma koşulları nelerdir?

 

Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca  kabul  edilen Üniversitesimiz “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır.

Yurt olanaklarınız nelerdir?

 

Üniversitemiz; öğrencilerine yurt olanağı sağlamak üzere, Novu Kız ve Erkek Öğrenci yurdu ile anlaşma sağlanmıştır. Anılan yurt, Üniversitemize yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Yanı sıra, yurt  ile Üniversite arasında ring servis sağlanacaktır.