YKS Bursu/İndirimi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen tam burslu (%100) veya indirimli (%75,%50,%25) kontenjanlarına yerleşmiş olan öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burs/indirimlerdir. Yaz okulunu kapsamaz.

Tercih İndirimi

Üniversitemizin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi %25 indirimli programlarına:

 
  • Birinci tercihle yerleşen öğrencilere ve ilk tercihinden itibaren yerleştikleri tercih sırasına kadar yalnız üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücret üzerinden %10 oranında öğretim ücreti indirimini uygulanır.
  •  
  • Yerleştikleri tercih sırasının önünde başka vakıf üniversitesine yer vermemiş olmak koşulu ile yalnız Biruni veya devlet üniversitesi tercih ederek Üniversitemize yerleşen öğrencilere %5 oranında öğretim ücreti indirimini uygulanır.
  •  

Üniversitemizin Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun %50 indirimli programlarına:

 
  • Birinci tercihle yerleşen öğrencilere ve ilk tercihinden itibaren yalnız üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücret üzerinden %20 oranında öğretim ücreti indirimini uygulanır.
  •  
  • Birinci tercihinde devlet veya diğer vakıf üniversitesini tercih etmiş ancak ikinci tercihle Üniversitemize yerleşen öğrencilere %15 oranında öğretim ücreti indirimini uygulanır.
  •  
  • - Üçüncü tercihle yerleşen ve yerleştikleri tercih sırasının önünde başka vakıf üniversitesine yer vermemiş olmak koşulu ile yalnız Biruni veya devlet üniversitesi tercih ederek Üniversitemize herhangi bir sırada yerleşen öğrencilere %10 oranında öğretim ücreti indirimini uygulanır.
  •  
Öğrenci tercih indirimlerinden yalnız birinden yararlandırılır.

Üniversiteye Giriş Sıralamasına Göre Sağlanan Burslar

2019 yılı AYT sınavında SÖZ, EA veya SAY puan türlerinden yerleştiği alan türüne göre ilk 100’e giren ve Biruni Üniversitesinin herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere üniversite tarafından sağlanan burslardır.

Burs ücreti aylık 4.000 TL’dir.

Yapılacak ödemeler nakit olarak yıllık 8 ay süreyle devam eder.

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yıl sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO'sunun 4.00 üzerinden 2.00'nin altına düşmesi durumunda burs kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlatılmaz.

Başka bir üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kayıt sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrencilerin burs talebini içeren dilekçe ile Rektörlüğümüze başvuruda bulunması gerekmektedir. Burs sağlanıp sağlanmayacağı hususu Mütevelli Heyet onayına tabidir.

2019 yılı AYT sınavında Dil puan türünden yerleştiği alan türüne göre ilk 100’e giren ve Biruni Üniversitesinin herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin burs talebini içeren dilekçe ile Rektörlüğümüze başvuruda bulunması gerekmektedir. Burs sağlanıp sağlanmayacağı hususu Mütevelli Heyet onayına tabidir.

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik başarı durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, 8 ay boyunca devam edecek burstur.

Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.

Fakülte/Meslek Yüksekokulu sıralamasında ilk üçe giren öğrenci aynı zamanda bölüm/program birincisi de olmuşsa bursun yüksek olanından yararlanır.

Burslar, kayıtlı olunan akademik yılın (60 AKTS) tamamlamış olması koşulu ile aşağıdaki gibidir;

Fakülte/Meslek Yüksekokulu birincilerine 400₺

Fakülte/Meslek Yüksekokulu ikincilerine 300₺

Fakülte/Meslek Yüksekokulu üçüncülerine 200₺

Bölüm/Program birincilerine 200₺

Personel İndirimi

Biruni Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına 2019 YKS ile yerleşen ve Biruni Üniversitesi ya da Hastanesinde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olan personelin kendisine, eş ve çocuklarına uygulanan indirimdir.

Bu öğrencilere ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.

Mezun İndirimi

Biruni Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olup yeniden Biruni Üniversitesinin herhangi bir programına yerleşen öğrencilere uygulanan indirimdir.

Bu öğrencilere ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.

Aile İndirimi

Biruni Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına 2019 YKS ile yerleşen, birinci derece yakınları ve kardeşleri Üniversitemizde öğrenci veya Üniversitemizden mezun olanlara verilen indirimdir.

Bu öğrencilere ödemesi gereken tutar üzerinden her biri için %5 oranında indirim uygulanır.

Engelsiz Eğitim İndirimi

Biruni Üniversitesine 2019 YKS ile engelli statüde yerleşip, engel oranı %80 ve üzeri olan öğrencilere uygulanan indirimdir.

Bu öğrencilere ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.

Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları İndirimi

Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belge ve raporların ibraz edilmesi kaydı ile 2019 YKS ile Biruni Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşi ve çocuklarına özel indirim imkanı sağlanır.

Sporcu İndirimi

Milli Takımda yer alan veya lisanslı sporculara uygulanan indirimdir.

Sporun herhangi bir dalında Milli Takımda yer alan sporculara %50, lisanslı sporculara %5 oranında indirim uygulanır.

Lisans belgesi geçerlik süresinin güncel olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen burs/indirimler;

YKS indirimi, tercih indirimi ile peşin indirimi hariç, Biruni Üniversitesi tarafından sağlanan diğer burs/indirimlerden birden fazlasına hak kazanan öğrenciler, bu burs/indirimlerden en yüksek olanından yararlanırlar.

Bu burs/indirimler; normal öğrenim süresi boyunca devam eder.

Normal öğrenim süresi;

Ön lisans programları için 2 yıl,

Tıp Fakültesi için 6 yıl,

Diş Hekimliği Fakültesi için 5 yıl,

Eczacılık Fakültesi için 5 yıl,

Diğer fakülteler için 4 yıldır.

İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda normal öğrenim süresine 1 yıl eklenir.