Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Fakültemiz, sadece günümüze değil mesleğin gelecekteki gereksinimlerini de dikkate alarak hazırlanan ders planları ve içerikleri, çağdaş eğitim felsefesine paralel olarak Avrupa’daki seçkin üniversiteler ile imzalanan öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeyi, kültürel zenginliklere erişimlerini sağlamayı ve onları iletişim tekniklerini etkin kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir. 

 

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayarla görüntü işleme, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik , biyoinformatik, yazılım modellemesi ve analizi, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümün de yürütülen lisans eğitimi 4 yıldır.  İlk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel mühendislik ve temel bilgisayar mühendisliği dersleri yer almaktadır. Sonraki iki yılda ise, zorunlu olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili alınması gereken dersler dışında, öğrencilerin yazılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarına yönlenebilmelerini sağlamak amacı ile, teknik seçmeli dersler konulmuştur. Ayrıca, bilgisayar mühendisleri için gerekebilecek, teknik olmayan yararlı seçimlik dersler de vardır. Mezunların, bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarında çalıştıkları göz önüne alınırsa, teknik seçmeli derslerde yapılacak doğru seçimin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Bölümde okuyan öğrencilerin eğitim masraflarını, bilgisayar, bilgisayar parçaları, bilgisayar tüketim malzemeleri, kitap ve kırtasiye harcamaları oluşturmaktadır.

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere ”Bilgisayar Mühendisi” diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanı olup akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Tıp ve sağlık alanlarına mühendislik açısından yaklaşan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, hem ülkemizde hem de dünyada geleceği parlak ve iş potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Biyomedikal mühendisleri doktorlarla birlikte çalışarak klinik problemlere çözüm ararlar, medikal ekipmanlar ve cihazlar geliştirirler.

Bölüm olarak amacımız; alanında temel bilgi, beceri ve donanıma sahip, evrensel bilim ve eğitim ilkelerini benimsemiş, teknolojik yenilikleri takip eden, realist ve analitik düşünceye sahip, fark yaratabilen biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları; mühendislik alanında, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, elektronik, malzeme ve robot endüstrisi ARGE laboratuvarlarında, biyomedikal ekipman firmalarında çalışabilecekleri gibi akademik kurumlarda kariyer yapma imkanına da sahiptir.

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Biruni Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2019-2020 öğrenim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, insan, mekân ve çevre arasındaki ilişkileri düzenlenmeye yönelik bir alandır. Bölümümüzde, yeni eğitim modellerinden yararlanılmasına özen gösterilmektedir. Eğitim süresi boyunca, inşaat ve mobilya sektörüyle bağların güçlendirilmesine, konuyla ilgili değişik bakış açılarının kazandırılmasına yönelik çalışılmaktadır. Teknik ve teorik dersler birbirini tamamlamakta; psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar dikkate alınarak proje çalışmaları yapılmaktadır. Sorgulayan, yaratıcı, yenilikçi kişiler yetiştirmeye çalışırken, geleneksel biçimlerin de göz ardı edilmediği bir eğitim amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ve uzmanların ortaklaşa ürettikleri özgün ürünlerin piyasaya sunularak değerlendirilmesi, yaratıcılığın öğrencilerimiz aracılığıyla toplumda bir yaşam biçimi haline getirilmesi bölümümüzün en önemli amaçlarından biridir. Uygulamalı ders ve atölyelerde üretilen ürünlerin piyasaya sunulması ve pazarlanması hedeflerimiz arasındadır.

İçeriğin kapsamlı olması, iç mimarlık ve çevre tasarımı ile diğer disiplinler arasındaki ilişkilerin yoğun olmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan, eğitim süresince, farklı uzmanlık alanlarından gelen akademisyenlerden öğrencilerimizin yararlanmalarına özen gösterilmektedir.

Bölümümüzden mezun olan iç mimarlar, ulusal ve uluslararası bürolarda, inşaatlarda, atölyelerde, fabrikalarda, devlet- vakıf üniversitelerinde ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün daha da gelişmekte olan genetik bilimi, canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji ve tarım gibi pek çok alanda kullanılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimleri, geçmiş ve günümüz organizmalarının fonksiyonları ve kökenleri hakkında kapsamlı bilgilere ulaşılmasına ve mevcut canlı sistemlerin çok yönlü karşılaştırmalarına imkân vermektedir.

Hem dünyada hem de ülkemizde araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, geleceği son derece parlak ve istihdam potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Mezunlarımız; ülkemizde ilaç, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörlerinin araştırma-geliştirme birimlerinde, genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezlerinde, tüp bebek ünitelerinde, adli tıp kurumlarında araştırıcı veya yönetim kademelerinde genetik uzmanı olarak görev yapabilecekleri gibi akademik hayatı da tercih edebilirler.

 


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Videolu Bölüm Tanıtımları