Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi


6 yıllık tıp eğitimi Biruni Üniversitesi kampüsü ve Biruni Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilmektedir. Temel ve klinik bilimlerin entegre edildiği sisteme dayalı eğitim modeli ile öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk gününden itibaren hasta ile karşılaşarak tıbbi terminoloji derslerine başlamaktadır. Çeşitli öğrenme teorilerinin uygulandığı, interaktif dersler, simulasyon, küçük grup çalışmaları, olgu tartışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumlarının yer aldığı eğitim programı ve tıp eğitimi alanında uluslararası tecrübe sahibi akademik kadrosu fakültemizi ayrıcalıklı kılmaktadır. İlk yıldan itibaren araştırma metotları ve proje yürütme dersleri almaya başlayan öğrencilerimiz, araştırma projelerine katılma, global tıp ekonomisi ve politikaları ile beşeri bilimler alanlarında çalışma imkanlarına sahip olup, etik ilkeler doğrultusunda hareket eden yetkin hekimler olarak yetişmektedir. Öğretim üyeleri ve akran destekli mentorluk alan öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak program direktörleri ile görüşme şansına da sahiptir. Eğitim programımız Johns Hopkins ve Dundee Üniversiteleri’nde tıp eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olan öğretim üyelerimiz liderliğinde yürütülmektedir.

Bir başka hedefimiz de uluslararası niteliklere sahip hekimler yetiştirmek olup, ABD’deki önde gelen tıp fakülteleri ile güçlü iş birliğimiz eğitimimize büyük katkı sağlamaktadır. Eğitim programımızda Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Amerika Birleşik Devletleri Lisans Sınavı (USMLE) için ilk yıldan başlayan hazırlık çalışmaları yer almaktadır.

Misyonumuz, en yüksek kalitede tıp eğitimi vermek olup, hedefimiz öğrencilerimizi dünyanın en iyi hekimleri olarak yetiştirmektir.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi; geleceğin yetkin, araştırma yapan, bilim üreten hekimlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizin derse hazırlanarak katılmasına imkan veren Biruni Derse Hazırlık (BirDeHa) uygulamasının yanı sıra, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) ve İyi Hekimlik Uygulamaları (İHU) ile zenginleştirilmiş Entegre Tıp Eğitimi Modeli uygulanmaktadır.

Tıp Fakültemizde  ders programları,  Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak Dekan, Sınıf Koordinatörleri, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Fakülte  Öğrenci Temsilcisinden  oluşan Müfredat Komisyonu  tarafından oluşturulmaktadır. Birinci sınıfta öğrencilerimiz aldıkları yoğun İngilizce, hücre bilimleri ve tıbbi bilimlere giriş ile iletişim becerileri derslerinin yanı sıra, üniversite hastanelerimizin polikliniklerinde ve ameliyathanelerinde gözlemci olarak bulunmakta, hasta  ve hastane  ile tanışmaktadırlar. Böylece, öğrencilerimiz her çeşit vakayı henüz öğrencilik hayatlarının başlangıcında görme imkânı bulmaktadırlar. İkinci sınıfta  organ sistemleri, yoğun laboratuvar uygulamaları ile; Üçüncü sınıfta  klinik bilimler dersi ile birlikte “Proje Dersi” verilmektedir. Proje dersinde araştırma konusunun seçimi, etik kurul başvurusu, kongre tebliği ve yayına dönüştürme aşamalarının tamamı öğrenciler tarafından yürütülmektedir. Böylelikle daha öğrenci iken araştırma ve yayın faaliyetlerine başlayarak ilk bilimsel yayınlarına sahip olmaktadırlar. Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik stajlar, teorik dersler ve 3-5 kişilik küçük gruplarla hasta başı uygulamaları şeklinde üniversitemiz hastanesinde yapılmaktadır. Altıncı sınıf ise “intörnlük”, birebir hasta takibinin yapıldığı dönemdir.

Fakültemizde  öğrencilerimizin uluslararası öğrenci değişim programları ile uluslararası tecrübe kazanmaları da sağlanmaktadır. Ayrıca, mezuniyet sonrası eğitimlerine yönelik, ülkemizde uzmanlık yapmayı planlayan öğrencilerimiz  için TUS, ABD’de uzmanlık yapmak isteyen öğrencilerimiz için USMLE-ECFMG hazırlık kursları düzenlenmektedir.

“Sağlık Denince…” sloganıyla yola çıkan, sosyal sorumluluk bilinciyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunan Üniversite Hastanelerimiz, sunduğu hizmetlerle kısa sürede fark oluşturmuş, tercih edilen bir merkez haline gelmiştir. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz de klinik eğitimlerini yetkin akademisyenlerimizin gözetiminde bu hastanelerimizde gerçekleştirmektedir.