Bilimin Geleceği Biruni Üniversitesinde

Bilimin Geleceği Biruni Üniversitesinde

Biruni Üniversitesi, gelişen ve dönüşen dünyada geçmişten geleceğe kurduğu bilgi birikimi köprüsüyle yeniliklere ilham olarak, bilgiyi yarınlara taşıyan araştırmalarıyla bilimin geleceğini temsil ediyor.

 

Biruni Üniversitesi; tıp, eczacılık, astronomi, matematik, fizik, coğrafya ve tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran Türk- İslam bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak vakıf üniversiteleri arasında yerini aldı. Biruni Üniversitesi, 6 Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibarıyla akademik faaliyetlerine başlamıştır.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

İleri teknolojilerle donatılmış Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz, diş hekimliğinin tüm uzmanlık alanlarında poliklinik ve ameliyathane hizmeti vermektedir. İnsana ve insan sağlığına doğrudan sunulan hizmetin kutsallığının bilinci ile hasta memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veren hastanemiz, kısa sürede tercih edilen bir merkez haline gelmiştir. Güçlü akademik kadro ve günümüz teknolojik araçlarıyla (3D digital yöntemler, CAD-CAM vb.) desteklenerek yapılan eğitimler ile öğrencilerin yetkin birer diş hekimi olarak mezun olmalarını sağlanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://dishekimligi.biruni.edu.tr/

 

Eczacılık Fakültesi

Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile ilaç ham maddesinin üretimi ve geliştirilmesinden hastaya ulaştırılması aşamalarındaki tüm süreçlerde etkin rol alan ve sağlığın gelişimine katkıda bulunan, ilacın doğru kullanımını güvence altına alan; lider, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi ve insan odaklı hizmeti ilke edinen, sorumluluk alan, evrensel ve etik değerlere sahip 8 yıldızlı eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Modern ekipman ve cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı dersler ve 6 aylık zorunlu ve ilave seçmeli staj programları ile de öğrencilere mesleğe yönelik her türlü bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://eczacilik.biruni.edu.tr/

 

Eğitim Fakültesi

Öğretmen yetiştirme programlarını nitelik/nicelik olarak ulusal ve uluslararası boyutlarda en üst noktaya taşıyan, çok boyutlu bilim ve eğitim felsefeleri, politikaları ve modelleri ve disiplinler arası program ve çalışmalar geliştiren, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştiren bir fakülteyiz. Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://egitim.biruni.edu.tr/

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, sadece günümüze değil mesleğin gelecekteki gereksinimlerini de dikkate alarak hazırlanan ders planları ve içerikleri, çağdaş eğitim felsefesine paralel olarak Avrupa’daki seçkin üniversiteler ile imzalanan öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeyi, kültürel zenginliklere erişimlerini sağlamayı ve onları iletişim tekniklerini etkin kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir. Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://muhendislik.biruni.edu.tr/

 

Tıp Fakültesi

Temel ve klinik bilimlerin entegre edildiği sisteme dayalı eğitim modeli ile öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk gününden itibaren hasta ile karşılaşarak tıbbi terminoloji derslerine başlamaktadır. Çeşitli öğrenme teorilerinin uygulandığı, interaktif dersler, simulasyon, küçük grup çalışmaları, olgu tartışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumlarının yer aldığı eğitim programı ve tıp eğitimi alanında uluslararası tecrübe sahibi akademik kadrosu fakültemizi ayrıcalıklı kılmaktadır. İlk yıldan itibaren araştırma metotları ve proje yürütme dersleri almaya başlayan öğrencilerimiz, araştırma projelerine katılma, global tıp ekonomisi ve politikaları ile beşeri bilimler alanlarında çalışma imkanlarına sahip olup, etik ilkeler doğrultusunda hareket eden yetkin hekimler olarak yetişmektedir. 6 yıllık tıp eğitimi Biruni Üniversitesi kampüsü ve Biruni Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilmektedir. Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://tip.biruni.edu.tr/

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmek; araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet sunmak misyonuyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 14 bölüm yer almaktadır. Alanında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde anahtar öneme sahiptir. Bu amaçla bölüm öğretim planları, alana özgü “Çekirdek Eğitim Programı” doğrultusunda yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri ise, Florya’da yer alan üniversite hastanemiz ve protokol yapılan diğer özel ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilmektedir. Fakültemizin sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://sabif.biruni.edu.tr/

 

Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz açılışından bu yana özellikle sağlık alanına nitelikli ara kademe teknikerleri yetiştirmektedir. İlk günden itibaren bu çatı altında eğitim ve öğretimi yapılan tüm bölümlerin akademik yapılanması ve müfredatı, ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak, yüksek nitelikli kişileri yetiştirecek bölümler olarak tasarlanmıştır. MYO’muzun sayfasını ziyaret için tıklayınız: https://myo.biruni.edu.tr/