Çağdaş ve Yenilikçi Eğitim Yöntemleri

Çağdaş ve Yenilikçi Eğitim Yöntemleri

Üniversitemiz, geliştirdiği çağdaş ve yenilikçi 10 eğitim yöntemiyle öğrencilerin düşünce sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Böylelikle öğrencilerimiz, bilgiyi daha kalıcı şekilde öğrenebiliyor.

 

“Öğrenme, kişiye özeldir” diyen Üniversitemiz geliştirdiği eğitim yöntemleriyle öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrendiği bilgiyi pratikleştirerek uygulamaya aktarmasına olanak sağlayan yöntemler geliştirdi. İşte, öğrencilerimizin düşünce sistemlerini geliştiren 10 eğitim yöntemimiz:

 

BirDeHa

Bilişsel gelişim ve performans artışına yönelik, konunun etkileşimli, aktif katılımlı, zamanında öğrenilmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitim modelidir. Öğrencilerimiz ders notlarına ve ilişkili tüm materyallere dersten bir hafta önce elektronik ortamda ulaşabildikleri için derse hazırlanarak gelmeleri öğrencilerimizin daha iyi ve etkin öğrenmelerini sağlamaktadır. Pandemi sürecinde mevcut BirDeHa sistemi sayesinde derslere kesintisiz devam edilmiş, sınavlar sorunsuz yapılmıştır.

 

BirBilginOl

Eğitim sürecinde bilginin aktarılması ve özümsenmesi için öğrencide bilginin kalıcılığını sağlamak üzere uygulanan modeldir. BirBilginOl, uygulamasıyla öğrenciler derste daha başarılı sağlamıştır.

 

BirDüşEğit

Üniversitemiz düşünce eğitimine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda kurulan Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde her bölüm öğrencilerine açık olarak verilen eğitimler ile öğrencilerin günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

BirBilPar

Biruni Bilimsel araştırma ve proje arkadaşlığı programı ile öğrencilerimiz projelerde arkadaşları ile bir arada çalışıp, akademisyenliğe ilk adımları atmaktadırlar.

 

BirAkAr

Akran arkadaşlığı/mentorlüğü programı ile Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilerimize aynı programın üst sınıflarında öğrenim gören öğrenciler tarafından üniversite öğrenciliğine uyum sağlamaları konusunda destek olmak, üniversitenin kültürünün benimsemesine yardımcı olmak, öğrenme motivasyonuna katkı sağlamak, derslerde başarının artırılması ve kişisel gelişimlerine destek verilmesini amaçlamaktadır. Böylece öğrencimiz, interaktif bir oryantasyon programı ile eğitim hayatına devam edebilmektedir.

 

BirEBir

BirEBir programı ile Akademik Danışmanlar; öğrencilerimize akademik ve sosyal yaşama uyum süreçlerinde destek olmak, kayıtlı olduğu program hakkında ve üniversitenin birimleri hakkında bilgi vermek, ders seçimi, derse kayıt işlemleri vb. hususlarda rehberlik etmekte, öğrencinin ders başarı durumlarının izlenmesi, kariyer planlaması vb. konularda destek olmaktadırlar.

 

BirBirEt

BirBirEt programı ile öğrenci topluluklarımızın düzenlediği sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile öğrencilerin; iletişim becerilerini ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

 

BirKarDan

BirKarDan programı ile Kariyer yolculuğunuzda Üniversitemiz öğrencilerinin her zaman yanındadır. Öğrencilerimiz eğitim alırken aynı zamanda sektör yetkilileri ve alanında uzman kişilerle buluşturulmakta, mesleğine dair eğitimlerin yanı sıra iş imkânları da sunulmaktadır.

 

BirSemSer

BirSemSer programı ile öğrencilerimiz Sürekli Eğitim merkezinde verilen eğitimler aracılığıyla, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme yanında kişisel gelişim, dil eğitimi programları, kültür ve sanat programlarına ilişkin eğitimler alabilmekte, eğitim sonunda sertifika veya katılım belgesi edinmektedirler.

 

BirBirİleri

BirBirİleri programı ile öğrencilerimiz, Girişimcilik ve Kuluçka Eğitimleri çerçevesinde hazırlanır. Üniversitemizde aktif eğitimine devam eden veya mezun öğrencilerimize yönelik düzenlenmektedir.