Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun temel hedefi, mesleki eğitim alanında yüksek nitelikli ara kademe elemanı kazandırmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimize tematik bir üniversitede okumuş olmanın birçok avantajı da sağlanmaktadır. Öğrencilerimize Dikey Geçiş Sınavı  (DGS) Kursları, İngilizce  Dil Kursları, Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programları, tüm programlarda çift anadal yapabilme, Erasmus imkânları ve Biruni Üniversitesinde lisans eğitimine dikey geçiş yaptıklarında yüksek uyum gösteren eğitim programları gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Üniversitenin İstanbul şehir merkezinde olmasının da büyük avantajı ile öğrencilerimiz mesleki ve akademik gelişimlerinin yanında üniversite bünyesinde yürütülen sosyal imkânlarla da iç içedir. Ayrıca, mezunlarımız sürekli gelişen sağlık teknolojilerini ve güncel eğitimi takip edebilmeleri için, mezuniyet sonrasında belirli dönemlerde eğitimlere davet edilmektedirler.

Programlarımız

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının amacı, öğrencilerine acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra çözümleyici iletişim becerilerini ilerletmeyi, yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanak çerçevesinde kariyerlerini geliştirmeyi hedefler.

Program sürecinde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Afet Kültürü, Kurtarma Araçları ve Ekipmanları, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği gibi teorik alan dersleri verilmektedir. Aynı süreçte öğrencilerimiz afet öncesinde bilinçlendirme, afetlerle ilgili önlemleri alabilme, her şartta arama-kurtarma çalışmalarını organize edebilme ve afet olması durumunda koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyetine ilişkin eğitimleri almaktadırlar.

“Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alan mezunlar, Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı İl Müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, İtfaiye Teşkilatlarında, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler. Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Durum Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra, diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personel yetiştirmektir.

Belirtilen hedeflerle uyumlu olarak program sürecinde Diş Hekimliğinde Araç Gereç ve Maddeler Bilgisi, Diş Morfolojisi, Koruyucu Diş Hekimliği, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları gibi alan dersler verilmekte, uygulamalı dersler için Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvar altyapısı kullanılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olan öğrencilere “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı, ameliyathanede kullanılan alet ve malzemeleri ameliyata hazır hale getirme, ameliyathanede tıbbi cihaz desteği sağlama, ameliyat hazırlığında cerrahi ekibe malzeme sağlama ve ameliyathane ortamını ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirme, ameliyat salonunun temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlama ve kontrol etme gibi süreçlere yönelik iş ve eylemleri yapan, görev tanımları dâhilinde cerrahi ekibe destek veren teknikerler yetiştirmektir.

Program sürecinde Ameliyathane Teknolojisi, Ameliyathane Uygulamaları, Sterilizasyon Esasları, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi- Reanimasyon ve Uygulamaları gibi teorik alan dersleri yanında hastane uygulamalarını kapsayan dersler verilmektedir. Programda yer alan teorik ve uygulamalı dersler ile uygulamalarının tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere “Ameliyathane Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezunlar kamu kurumları veya özel sağlık merkezleri bünyesindeki ameliyathane ünitelerinde görev yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Durum Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Anestezi Programının amacı, anesteziyoloji ve reaminasyon alanında, anestezi uygulamalarında hekime yardımcı olacak teknik personel yetiştirmektir.

Anestezi Programında eğitim süresi boyunca öğrencilere; Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Anestezi Alan Bilgisi dersleri, Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Uygulamaları ve bu ünitelerde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgiler yanında seçmeli dersler de verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayıp mezun olan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir. Mezunlar ameliyathanesi bulunan her türlü sağlık merkezlerinde (Devlet hastanesi, özel hastane, doğum evi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, dispanserler vb.) çalışabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Durum Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler

 Bilgisayar programcılığı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin bir şekilde kullanılmasını öğreten, Ön Lisans düzeyinde eğitim veren bölümdür.


Programdan mezun olacak öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Php Programlama, Java Programlama, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. 


Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olanlar ‘Bilgisayar Program Teknikeri’ unvanını alırlar. Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları devlet kurumlarında ve özel sektörde bilgisayar programcısı veya bilgisayar teknikeri unvanı ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra Program mezunları bilişim sektöründe yer alan firma ve şirketlerin yazılım veya bilgi işlem departmanlarında bilgisayar programcısı, sistem destek elemanı, bilgisayar eğitmeni, yazılım uzmanı, yazılım test uzmanı, uygulama programcısı, ağ sorumlusu, analist programcı, teknik danışman, web tasarımcısı, internet programcısı, yazılım koordinatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve proje müdürü olarak istihdam edilebilmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programının amacı, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen teknikerler yetiştirmektir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programında eğitim süresi boyunca öğrencilere, Devre Analizi, Elektronik Ölçme Tekniği, Elektronik Elemanlar, Genel Tıp Cihazları ve X-Işın Cihazları gibi alan dersleri yanında seçmeli dersler de verilmektedir. Öğrencilere yaptırılan klinik uygulamalar ile profesyonel yaşama hazırlanmaları sağlanmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programından mezun olan öğrencilere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknikerleri resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Çocuk Gelişimi Programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek ve sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamaya yardımcı eğitmenler yetiştirmektir.

Bu programda temel olarak; Anne ve Çocuk Sağlığı, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Çocukla İletişim, Oyun ve Oyun Materyalleri, Beslenme İlkeleri ve Anne Çocuk Beslenmesi gibi dersler verilmektedir. Çocuk Gelişimi programından mezun olan öğrenciler, “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı almaktadırlar. Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumları, çocuk klinikleri, çocuk kulüpleri, çocuk oyun merkezleri ve gündüz bakımevlerinde iş ve kariyer olanağı bulabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Diş Protez Teknolojisi Programının amacı, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapacak bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve etik sorumluluğu olan, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eden “teknikerler yetiştirmektir.

Diş Protez Teknolojisi Programı eğitimi boyunca; Diş Morfolojisi, Ortodonti, Hareketli, Sabit, Porselen Protezler, Genel Protez Uygulamaları, Sterilizasyon gibi teorik alan dersleri ve laboratuvarda uygulamalı dersler verilmektedir. Programı bitiren öğrencilere ön lisan diploması ve “Diş Protez Teknikeri” unvanı verilir. Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuvarları veya özel diş polikliniklerinde iş bulabilir, isterlerse kendi diş laboratuvarlarını açabilirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Diyaliz Programının amacı, diyaliz tedavisi gerektiren hastaların hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine bağlanması, komplikasyonlarının takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

Eğitim süresince öğrencilere temel olarak; Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi, Sürekli Yavaş Tedaviler, Diyaliz Ekipmanları, Klinik Uygulamalar, İç Hastalıkları ve Nefroloji, Beslenme, Enfeksiyon Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır. Diyaliz Programından mezun olan öğrencilere “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir. Diyaliz teknikerleri, herhangi bir sertifikasyona gerek olmadan, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde ve diyaliz ünitelerinde çalışabilirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Elektronörofizyoloji Programında, beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG), Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve İntraoperatif Monitörleme gibi elektronörofizyolojik yöntemler ve hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitimler verilmektedir. Programı başarıyla bitiren öğrencilere “Elektronörofizyoloji Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Elektronörofizyoloji Programından mezun olanlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde, ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak da çalışabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Fizyoterapi Programının amacı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygulayan teknik elemanların yetiştirmektir. Fizyoterapi programında eğitim süresince Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri, Hidroterapi ve Balneoterapi, Masaj ve Masaj Teknikleri, Hareket Sistemi Hastalıklarında Fizyoterapi Yaklaşımları gibi temel ve branş derslerinin yanı sıra klinik uygulamalar ve saha çalışmaları ile mesleki bilginin artırılması sağlanmaktadır.

Programdan mezun olan öğrencilere ‘‘Fizyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı üniversitelere bağlı, kamu veya özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Bu programın amacı, hasta/yaralının en yakın ve en uygun sağlık merkezine ulaştırılıncaya kadar olan süreçte, hasta/yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış olan hasta ya da yaralıları donanımlı ambulansla güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitim süresince öğrencilere temel olarak; Anatomi, Acil Sağlık Hizmetleri ve Ekipmanları, Acil Yardım ve Kurtarma, Acil Servis Eğitimi, EKG Analizi, Travma ve Resüsitasyon gibi dersler verilmektedir. “Paramedik” unvanı alan mezunlarımız, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya ilk müdahale ve bu husustaki gereklilikleri yerine getirebilirler. Mezunların neredeyse tamamının devlet sektöründe çalışmaya başlamasının yanı sıra

112 birimlerinde, özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından yararlanabilmeleri de mümkündür.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, Hastalık, engel ve diğer sağlık nedenlerinden kaynaklanan hareket bozukluklarına, fizyoterapist ve ergoterapist kontrolünde tedavi programını uygulayan teknikerler yetiştirmektir.

İş ve Uğraşı Terapisi Programında; Günlük Yaşam Aktiviteleri, İş Uğraşı Tedavisinde Rekreasyon, İş Uğraşı Uygulamaları ve Prensipleri, Biyomekanik Kinezyoloji gibi teorik alan dersleri verilmektedir. Programdan mezun olduktan sonra “İş ve Uğraşı Teknikeri” unvanı alan teknikerler, Hekim ve/veya Ergoterapist gözetiminde bireyin günlük yaşam ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde öngörülen iş ve uğraşı terapisi uygulamalarını yaparlar.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık

Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte, yetkinlikte ve yeterlilikte teknikerler yetiştirmektir.

Eğitim süresince öğrencilere temel olarak; İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, İş Hijyeni, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirme, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları gibi dersler verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencilere “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri” unvanı verilir. İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlık sınavı eğitimlerine ve sınavına katılarak C Sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahiptir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiye, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, kulak-burun-boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygulayan, işitme kaybı olan hastalara kulak kalıbı ve işitme cihazı uygulayan, okullarda işitme taramaları gerçekleştiren teknikerler yetiştirmektir.

Eğitim süresince Akustik ve Fonetik İlkeler Bilgisi, Odyometriye Giriş, Odyometride Uygulamalar, Odyometride İleri Test Yöntemleri, İşitme Engelli Bireylerin Gelişimi, İşitme ve Ölçümü gibi temel dersler verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayanlara “Odyometri Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezunlar Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde, işitme cihazı firmalarında iş imkânı bulabilmekte, ayrıca kendilerine özel işitme cihazı satış firması açabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizik, Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, toplumumuza koruyucu görüş sağlığı alanında hizmet veren göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların reçetelerini değerlendiren, bu kusurların tedavisi amacıyla gerekli optik gereçleri temin edebilen ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek nitelikte eğitim görmüş görme sağlığı teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitim süresince Optisyenliğe Giriş, Optisyenlik Laboratuvar, Optik Aletler ve Optik Mağaza Uygulamaları, Görme Optiği ve Refraksiyon gibi temel dersler verilmektedir. Programdan mezun olanlara ‘’Optisyen’’ unvanı verilmektedir. Optisyenlik Programı mezunları;

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre kendilerine ait Optik Mağazası açabilirler. Yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak çalışabilirler. Hastanelerin göz polikliniklerinde göz hekimlerinin yanında tekniker olarak görev alabilirler. Bunun yanı sıra gözlük camı ve çerçevesi imal eden ya da bunları ithal eden firma ya da fabrikalarda çalışabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizik lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, patoloji laboratuvarlarında vücut dokuları ve sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli hazırlıkları yapan teknikerler yetiştirmektir.

Patoloji Programında Patolojide Temel Kavramlar, Sitoteknoloji, Genel Histoteknoloji, Özel Histoteknoloji, Moleküler Patoloji Teknikleri gibi temel dersler verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayanlara “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” unvanı verilmektedir. Patoloji laboratuvar teknikeri, patoloji laboratuvarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanırlar. Kamu ve özel hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp Kurumları’nda görev alabilirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Radyoterapi Programının amacı, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışan, hastaya tedavisini uygulamada, cihazların kontrolü, korunması konusunda yetkin ve sorumluluk sahibi, radyasyon güvenliği ve hasta psikolojisine duyarlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

Radyoterapi Programında, eğitim süresi boyunca öğrencilere, Tıbbi Radyofizik, Radyoterapiye Giriş, Radyolojik Anatomi, Radyoterapi Teknolojisi ve Aletleri, Radyasyon Onkolojisi, Tedavi Planlama ve Simülasyon, Tıbbi Radyobiyoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Radyoterapi Programından mezun olan öğrencilere ‘‘Radyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Radyoterapi Teknikerleri, resmi ve özel hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde görev alabilirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Programın amacı, hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında, her türlü tıbbi ve teknolojik görüntüleme cihazlarını kullanabilecek, cihazların kontrol ve bakımını yapabilecek, hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp kaliteli görüntü elde edebilecek kalifiye radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

Eğitim süresince Tıbbi Görüntüleme, Radyolojiye Giriş, Görüntüleme Cihazları ve Yapısı, Kesitsel Anatomi, Dental Çekimler ve Teknoloji, Tıbbi Radyofizik, Radyolojik Araç Gereç Bakım gibi temel dersler verilmektedir. Programda yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘‘Radyoloji Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Mezunlar kamu kurumları veya özel sağlık merkezlerindeki radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi ünitelerinde teknik ara eleman olarak görev yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.