Sıkça Sorulan Sorular

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
Üniversitemiz Topkapı merkez kampüsünde eğitim öğretime devam etmektedir.
Üniversitemizde %25, %50,%75, %100 gibi burs imkanlarının yanı sıra; ilk tercih, akademik başarı bursu gibi çeşitli burs kaynakları mevcuttur. Bursların tamamı karşılıksız olup, normal öğrenim süresince geçerlidir. Ayrıca indirim olanağı vardır. (Tıklayınız)
1 ila 100 arasında olanlara aylık 4.000 TL ödeme yapılır. Akademik Başarı Bursu birinci sınıftan itibaren her akademik yılın sonunda yapılacak olan değerlendirmeye göre başarılı bulunan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinde, bir sonraki yıl için geçerli olmak üzere mütevelli heyetin belirleyeceği oranlarda başarı bursu sağlanmaktadır.
Üniversitemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları uygulanmaktadır. Üniversitemiz ilk yılında Erasmus+ programına dahil olmuştur.
Üniversitemizde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenim görmeniz mümkündür.
Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Üniversitesimiz “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır.