Yeni Açılan Bölümlerimiz

MÜKEMMELİ HEDEFLE

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE TIP FAKÜLTESİNİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

Biruni Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi, sadece Türkiye’de değil dünya çapında geleceğe yönelik en iyi tıp eğitimini vermek amacıyla kurulmuştur.

6 yıllık tıp eğitimi Biruni Üniversitesi kampüsü ve Biruni Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilmektedir. Temel ve klinik bilimlerin entegre edildiği sisteme dayalı eğitim modeli ile öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk gününden itibaren hasta ile karşılaşarak tıbbi terminoloji derslerine başlamaktadır. Çeşitli öğrenme teorilerinin uygulandığı, interaktif dersler, simulasyon, küçük grup çalışmaları, olgu tartışmaları, probleme dayalı öğrenim oturumlarının yer aldığı eğitim programı ve tıp eğitimi alanında uluslararası tecrübe sahibi akademik kadrosu fakültemizi ayrıcalıklı kılmaktadır. İlk yıldan itibaren araştırma metotları ve proje yürütme dersleri almaya başlayan öğrencilerimiz, araştırma projelerine katılma, global tıp ekonomisi ve politikaları ile beşeri bilimler alanlarında çalışma imkanlarına sahip olup, etik ilkeler doğrultusunda hareket eden yetkin hekimler olarak yetişmektedir. Öğretim üyeleri ve akran destekli mentorluk alan öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak program direktörleri ile görüşme şansına da sahiptir. Eğitim programımız Johns Hopkins ve Dundee Üniversiteleri’nde tıp eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olan öğretim üyelerimiz liderliğinde yürütülmektedir.

Bir başka hedefimiz de uluslararası niteliklere sahip hekimler yetiştirmek olup, ABD’deki önde gelen tıp fakülteleri ile güçlü iş birliğimiz eğitimimize büyük katkı sağlamaktadır. Eğitim programımızda Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Amerika Birleşik Devletleri Lisans Sınavı (USMLE) için ilk yıldan başlayan hazırlık çalışmaları yer almaktadır.

Misyonumuz, en yüksek kalitede tıp eğitimi vermek olup, hedefimiz öğrencilerimizi dünyanın en iyi hekimleri olarak yetiştirmektir.

Son yıllarda matematiksel becerileri yüksek olan bireylerin sağlık durumlarının daha iyi olduğu sonucunu elde eden bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Araştırmacılar bu durumu matematikte başarılı olanların kendi sağlık durumlarını daha etkili takip edebilmelerine bağlamaktadır. İlköğretim ve hatta daha erken düzeyden itibaren bireylerin aldıkları matematik eğitimi bu açıdan önem arz etmektedir.

Matematiği seven ve matematiksel becerileri yüksek öğrencileri yetiştirecek olan nitelikli öğretmenlerin eğitim görmesi amacıyla matematik ve sağlık arasındaki bu ilişkiden hareketle açtığımız Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim dalı olarak ilk öğrencilerimizi bekliyoruz.

Biruni Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2019-2020 öğrenim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, insan, mekân ve çevre arasındaki ilişkileri düzenlenmeye yönelik bir alandır. Bölümümüzde, yeni eğitim modellerinden yararlanılmasına özen gösterilmektedir. Eğitim süresi boyunca, inşaat ve mobilya sektörüyle bağların güçlendirilmesine, konuyla ilgili değişik bakış açılarının kazandırılmasına yönelik çalışılmaktadır. Teknik ve teorik dersler birbirini tamamlamakta; psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar dikkate alınarak proje çalışmaları yapılmaktadır. Sorgulayan, yaratıcı, yenilikçi kişiler yetiştirmeye çalışırken, geleneksel biçimlerin de göz ardı edilmediği bir eğitim amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ve uzmanların ortaklaşa ürettikleri özgün ürünlerin piyasaya sunularak değerlendirilmesi, yaratıcılığın öğrencilerimiz aracılığıyla toplumda bir yaşam biçimi haline getirilmesi bölümümüzün en önemli amaçlarından biridir. Uygulamalı ders ve atölyelerde üretilen ürünlerin piyasaya sunulması ve pazarlanması hedeflerimiz arasındadır.

İçeriğin kapsamlı olması, iç mimarlık ve çevre tasarımı ile diğer disiplinler arasındaki ilişkilerin yoğun olmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan, eğitim süresince, farklı uzmanlık alanlarından gelen akademisyenlerden öğrencilerimizin yararlanmalarına özen gösterilmektedir.

Bölümümüzden mezun olan iç mimarlar, ulusal ve uluslararası bürolarda, inşaatlarda, atölyelerde, fabrikalarda, devlet- vakıf üniversitelerinde ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Aynı cümle içinde duymayı beklemeyeceğiniz iki alan, sağlık ve bilgisayar bilimleri, yüksek teknolojiye sahip çözümler için Biruni Üniversitesi'nde bir araya geliyor. Makina öğrenmesi, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi güncel konulara odaklı eğitimiyle Biruni Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programı, yurtdışı deneyimli akademik kadrosuyla, özellikle medikal yazılım ve bilişim alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyor.

Sağlık sektörünün aradığı bilgisayar programcıları Biruni Üniversitesi'nde yetişiyor. Tıbbi bilişim, veri madenciliği ve ağ teknolojileri gibi sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pratik eğitim vermeyi amaçlayan programımız en son teknolojik olanaklarla donatıldı. Deneyimli kadrosuyla ve ilerici vizyonuyla Biruni Üniversitesi sizleri bekliyor.