SSS

Kütüphanenin olanakları nelerdir?

Biruni  Üniversitesi Kütüphanesi;  bilgiye erişimin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda koleksiyon ve hizmet geliştirerek mevcut bulunan kütüphane çalışma alanıyla modern donanımlı, kullanıcı için yeterli standartlara sahip 3529.6 metrekare alanda hizmete devam etmektedir. Bu fiziksel alan içerisinde koleksiyon alanı,  okuma salonu, grup çalışma odası,  tekli çalışma kabini ve  bilgisayar laboratuvarı olmak üzere kullanıcının kütüphaneyi maksimum düzeyde işlevsel olarak kullanması sağlanmıştır.

Kütüphane kapalı alanı (m²): 3529.6

Basılı kütüphane kaynağı sayısı: 29.882

Aboneli olunan elektronik dergi sayısı :54.073

Elektronik Kitap Sayısı: 67668

Elektronik kütüphane kaynağı sayısı: 147.342

TUBİTAK / ULAKBİM kapsamında 22 adet lisanslı veri tabanı Biruni Üniversitesi için tanımlanarak erişimimize açıktır ve araştırmacıların hizmetindedir.

 

Kütüphane harcamalarımızın üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemekte ve nitelikli kaynakların kütüphaneye kazanımları sağlanmaktadır. Kullanıcıların bilgi kaynaklarına erişimde uzaktan erişim sağlanarak (https://kutuphane.biruni.edu.tr/index.php/kampus-disi-erisim/) üniversitemizde, üniversitemiz dışında tüm elektronik bilgi kaynaklarımıza esnek ve mekandan bağımsız erişebilmekte ve araştırmalarını yapabilmektedir.

 Kütüphanemiz ve kütüphane otomasyonumuz Yordam işbirliği ile kütüphaneyle ilgili işlemlerin mobil cihazlardan yapılmasını sağlayan “Cep Kütüphanem” uygulaması kullanıcıların hizmetine sunularak iyileştirme geliştirme yapılmıştır. Kullanıcılarımız Google Play Store’dan ve Apple Store’dan ''Cep Kütüphanem'' şeklinde aratıp uygulamayı telefon ya da tabletinize yükleyip kullanabilmektedir

https://kutuphane.biruni.edu.tr adresli kendi web sayfası bulunmaktadır. https://katalog.biruni.edu.tr/yordambt/yordam.php adresinden online uzaktan katalog erişilmektedir

Yeni bir topluluk kurma şartları nelerdir?

Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. Aynı isimde ve/veya aynı amaçla örtüşen yeni bir topluluk kurulamaz. Topluluklar kuruluş aşamasında kendilerine danışman belirlemek zorundadır.  Topluluk kurmak amacıyla bir araya gelen en az 15 öğrenci, her yıl Ekim-Kasım veya Şubat-Mart aylarında topluluğun adını ve kuruluş amacını içeren dilekçe ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne başvuru yapar. Topluluk kuruluş başvuruları 15 gün içinde Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.  Dilekçe ekinde;

Danışman öğretim elemanın, topluluğun tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ettiğini belirten yazısı

Yeni kurulan Öğrenci topluluğunun tüzüğü.

En az 15 öğrenciden oluşan kurucular listesi (listede; öğrenci numaraları adı, soyadı, fakülte/bölüm/program ve iletişim bilgileri yer almalı ve liste Topluluk Danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır)

Faaliyet planı.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu listeleri ile üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerini danışmanın imzalı onayı ile Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne bildirilmesi gerekir.  

Topluluklara üye olmak ücretli mi?

Öğrenci Topluluklarına üye olmak ücretli değildir.

Öğrenci Topluluklarına sağlanan olanaklar nelerdir?

Etkinlik ve program gerçekleştirmek isteyen öğrenci topluluklarımız Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne başvurması sonrasında Rektörlüğümüzün uygun göreceği üniversitemizin tüm olanaklarından (Meknan, Bütçe vb) yararlanabilmektedir.   Topluluklar, etkinliklerini gerçekleştirmek için Üniversitenin desteğine ihtiyaç duyması halinde, danışmanın onayı alınarak, destek türünü belirten dilekçe ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne başvurur. Topluluklar, onayı alınmış etkinlikler için önceden izin almak koşuluyla Üniversitenin olanaklarından yararlanabilirler.  Etkinliklerin üniversite yerleşkesi içinde veya dışında yapılmasına bakılmaksızın etkinliğin duyurulması ve gerçekleştirirlmesi için topluluklara gereken mali ve ayni destekler, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü bütçe olanakları dahilinde Rektörlük onayı ile karşılanır.

Öğrenci Toplulukları üniversite içinde hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Öğrenci topluluklarımız üniversitemiz bünyesinde sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan ve tamamı öğrencilerimizin girişimleri ile kurulan topluluklar, danışman öğretim elemanları ve SKS Direktörlüğü işbirliği ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Biruni Üniversitesi’nde kaç tane öğrenci topluluğu vardır?

85 öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır.

Biruni Üniversitesi ne gibi sağlık hizmetleri sunmaktadır?

Kampüs içerisinde öğrencilerimizin faydalanabileceği bir hekim ve hemşire görev almaktadır. Acil müdahale gereken durumlarda ise kampüse yakın civardaki hastanelere ambulans ile yönlendirme yapılmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin yararlanabilecekleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık merkezimiz ve bu merkezde hizmet veren bir Psikolojik Danışman hizmet vermektedir.

Biruni Üniversitesi’ nde spor olanakları nelerdir?

Üniversitemizde öğrencilerimize düzenli spor alışkanlıkları kazandıracak ortamı hazırlamak, kampüs yaşamlarını zenginleştirmek ve kaliteli egzersiz programları düzenleyerek, yaşam boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmak amacıyla fitness ve spor hizmeti verilmektedir. Spor çalışmaları üniversitemizde, branşlarında uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilmektedir. Takımların oluşturulması, spor organizasyonlarına katılma ve organizasyon düzenleme konusunda üniversitemiz gerekli altyapı ve teknik donanıma sahiptir. Bu sebeple yeşillikler içerisinde yer alan kampüsümüzde öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için açık olarak 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, kapalı olarak 1 basketbol, 1 voleybol, 1 boks ve güreş salonu, ayrıca finess salonu ve kız öğrencilerimize özel kapalı stüdyo bulunmaktadır.

Sizi diğer üniversitelerden farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

 • Türkiye’nin en kapsamlı Sağlık Üniversitesi,
 • “Bir Bilgin Ol” öğrenme metodu, 
 • İleri teknolojiye sahip hastaneler, 
 • Genom Merkezi’nin yer aldığı ileri teknolojiye sahip laboratuvarlar, 
 • Eğitimde Biruni metodu “Birdeha Programı”, 
 • Çift AnadalYandal ve Bölümler Arası Geçiş İmkanı, 
 • Burs imkanlarının çeşitliliği, 
 • Uluslararası fırsatlar, 
 • Güçlü bir akademik kadro, Sağlık Bilimlerinde A Takımı, 
 • Şehrin merkezinde Kampüs Hayatı 
Üniversitenize giriş koşulları nelerdir?

ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ilgili puan türünden (TYT Puanı, SAY, EA, SÖZ) ilgili fakülte ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunu tercih edebilirsiniz. 

Üniversitenizde devam zorunluluğu var mıdır?

Üniversitemizde eğitim-öğretimde derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin %80'nine devam etmek zorundadır. 

 

Yönetmelik İçin Tıklayınız adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. 

 • Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırmadahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
 • Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Devam Zorunluğu İçin tıklayınız.  

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Devam Zorunluğu için tıklayınız. 

Öğrenci toplulukları hakkında bilgi alabilir miyim?

2022-2023 akademik yılı itibariyle üniversitemizde 85 öğrenci topluluğu aktif olarak çalışmaktadır. Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan ve tamamı öğrencilerimizin girişimleri ile kurulan topluluklar, danışman öğretim elemanları ve SKS Direktörlüğü işbirliği ile çalışmalarını sürdürür.

 

Detaylı bilgiye https://topluluklar.biruni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversitenizde burslar ne kadar süre geçerlidir?

ÖSYM tarafından burslu yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerin bursları başarı durumuna bakılmaksızın normal öğrenim süresince devam eder (ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl) 

Üniversitenizde çift anadal ve yandal yapma koşulları nelerdir?

Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Üniversitesimiz “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır. 

Üniversitemize ait yönergeyi görüntülemek için tıklayınız.

Üniversiteye nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz Kazlıçeşme, Marmaray, Avrasya Tüneli, Metro, Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarına yaklaşık 10 – 15 dk. Yürüme mesafesindedir. 

AR-GE birimleri ve laboratuvarlarınız ile ilgili bilgi alabilir miyim?

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LABORATUVARLARI 

Üniversitemizde, öğrencilerin teorik derslerinin yanı sıra laboratuvar çalışması ve alanında staj uygulamaları yapılmaktadır. Öğrenci staj uygulamasına başlamadan önce uygulamalarını laboratuvar ortamındaki cihazlar, malzemeler, maketlerle yapması veya bölümüne göre kadavra ile çalışması sonucu temel bir beceri kazanması amaçlanmaktadır. Laboratuvar uygulamaları teorik dersin hocası tarafından yürütülmektedir. 

Üniversitemizde sadece kendi alanına/bölümüne özgü 26 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Alanına özgü laboratuarlarımızdan bazıları; Dil Konuşma Terapisi, Odyoloji Araştırma, Diyaliz, Beslenme, Eczacılık, Optisyenlik, Mikroskopi, Histopatoloji gibi laboratuvarlardır. Ayrıca, ortak olarak birden fazla bölüm tarafından kullanılan 16 adet laboratuvarımız da bulunmaktadır. Ortak kullanılan laboratuvarlarımızdan bazıları ise; Tıbbi beceri Simüle Hasta Multidisipliner Laboratuvarı, Diş, Biyokimya ve Mikrobiyoloji, Genom, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Ergoterapi Uygulama, Anatomi Diseksiyon ve Uygulama, Duyu Bütünleme gibi laboratuvarlardır.

Bunlara ek olarak, üniversitemiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla özgün uygulamaları hayata geçirmiştir. Üniversitemiz altyapısında bulunan cihazların kurum içi ve dışından araştırmacılar tarafından etkin olarak kullanılması için sürdürülebilir uygulamalar mevcuttur. Kurumumuz bünyesinde 2022 yılında  Ar-Ge Laboratuvarları kurulmuştur. Bu laboratuvarlar ; Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Merkez Araştırma Laboratuvarı, Prototip Laboratuvarı, Farmosotik Teknoloji Araştırma Laboratuvarı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuvarı, Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı ve mRNA Aşı Geliştirme Laboratuvarı'dır.

 

Eczacılık Fakültesi Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Fakültemizde etkin maddenin sentezi, etkinliğinin araştırılması, bitkisel ürünlerin incelenmesi ve formüle edilmesi, kozmetik amaçlı kullanılan ürünler geliştirilmesi, etkin madde analizleri ve saflıklarına yönelik çalışmalar, mikrobiyal kalite tayinleri, klinik eczacılık uygulamaları, toksikolojik incelemeler, moleküler modelleme, ilaç formülasyonu geliştirme ve tasarımı gibi pek çok alanda Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun dışında kanser, diyabet, hipertansiyon, deri hastalıkları gibi hastaların tedavilerine yönelik olarak da ilaç geliştirme çalışmaları mevcuttur. Özellikle nano ilaç taşıyıcı sistemler ve kuantum noktaları ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yeni nesil kuantum noktalarının üretimi ve ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanılmaları ile ilgili proje ve araştırmalar yapılmaktadır. Tamamlanmış ve yürütülmekte olan TÜBİTAK ve BAP projeleri ile çalışmalar sürdürülmektedir. Üniversitemiz, Fakültemiz ve diğer Üniversitelerin katıldığı projelerde öğrencilerle birlikte çalışarak bilime katkı sağlanmaktadır. Hava ve Uzay Eczacılığı ile ilgili proje ve faaliyetler de sürdürülmektedir. Yeni öğrencilerin proje ve bilimsel çalışmalara katılımı önemsenmektedir.

Üniversiteniz hakkında nereden nasıl bilgi alabilirim?

444 8 276 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 

  

İletişim Formunu doldurarak bize mesajınızı iletebilirsiniz.