Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi


Fakültemiz ayrıca meslek örgütleri, tüketiciler, hastalar, politika yapıcılar, medya, tüm sağlık sektörü çalışanları arasında eczacılık değerlerinin yapılandırılmasında ve mezunların iş hayatına kazandırılmasında önemi roller üstlenmektedir. 

Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile ilaç ham maddesinin üretimi ve geliştirilmesinden hastaya  ulaştırılması aşamalarındaki tüm süreçlerde etkin rol alan ve sağlığın gelişimine katkıda bulunan, ilacın doğru kullanımını güvence altına alan; lider, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi ve insan odaklı hizmeti ilke edinen, sorumluluk alan, evrensel ve etik değerlere sahip 8 yıldızlı eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

Fakültemizde  Ulusal Çekirdek  Eğitim Programı (ÇEP)  kapsamında oluşturulan dinamik ve yenilikçi  lisans programı ile hasta okuryazarlığına katkıda bulunan, mesleğin her  alanında  çalışabilecek Eczacı yetiştirmek üzere gelişmiş eğitim metodlarını kullanmaktadır. Modern ekipman ve cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı dersler ve 6 aylık zorunlu ve ilave seçmeli staj programları ile de öğrencilere mesleğe yönelik her türlü bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. 

Ayrıca seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duyacakları  alanlara yönlendirilerek fakültemizden özgün bir donanımla mezun olmalarına ve iş bulmalarına olanak sağlanmaktadır. Mezunlardan Klinik Eczacılık Eğitimi almak isteyenlerin Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’nda başarılı olabilmeleri için 4.ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım kavram ve uygulamalarını içeren hasta odaklı yoğun bir eğitim programı verilmekte ve 4. Sınıftan baslayarak EUS sınavı, Hasta Bilgilendirme Yarısması ve Kongrelerde sunumlar yapma gibi etkinliklere öğrencileri hazırlanmaya yönelik ücretsiz hazırlık kursları düzenlenmektedir. 

Fakültemiz, Türkiyede bir ilk olan “İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi” doktora programı ile ve Tübitak destekli araştırma projeleri kapsamında gönüllü öğrencilerin çalışmasına olanak sağlayarak da Türk İlaç Ensdüstrisine, dünya bilimine ve akademik alana katma değer oluşturacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Eczacılıkta Uzmanlık, Erasmus+ ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi de dahil olmak üzere Eczacılık eğitimine katkı sağlayan tüm programlar için kalite standartlarına uygun yapılanma çalışmaları her yıl yenilenerek  sürdürülmektedir. 

Öğrencilerimiz için üniversitemiz bünyesinde Piskolojik Danışmanlık hizmeti de verilmektedir.