Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Herkese Merhaba,

Uygulamalı eğitimin öne çıktığı meslek yüksekokulları, dünyanın değişimini omuzlayacak ara kademe bireylerin yetişmesindeki en önemli basamaktır. Bu nedenle Üniversitemizin ilk kurulan okullarından biri olan Meslek Yüksekokulumuz açılışından bu yana ağırlıklı olarak sağlık alanına nitelikli teknikerleri yetiştirmektedir.

Önümüzdeki 2022-2023 Yılı akademik döneminde de Meslek Yüksekokulu’muzu tercih eden öğrencilerimizi, 8 İSCED (Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması-International Standard Classification of Education) Bölümü altında öğrenci alan, örgün eğitimde 20 program ve ikinci öğretimde ise 11 program kapsamında yetiştireceğiz. Vakit ayırmanız halinde Meslek yüksekokulunun web sayfaları bu konuda birçok bilgiyi size ulaştıracaktır.

Nitelikli bir eğitimde temel bilginin yanı sıra gelişime açık olabilmek ve bu bilginin nasıl sürdürülebilir tutulabileceğini kavramak; yetiştirilen bireyler ve bu bireylerin çalışacağı kurumlar açısından öncelikli beklentiler arasındadır. Bu noktada, hem iç paydaşlarımızın hem de dış paydaşlarımızın ihtiyaçları açısından, MYO yönetimi olarak sürdürülebilir bir tasarımla tüm bölümlerin akademik yapılanması ve müfredatı, ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak, yüksek nitelikli kişileri yetiştirecek bölümler olarak yapılandırılmıştır.

Bu yapılanmanın en önemli ayağını, önemli sayı ve nitelikteki akademisyenlerimiz ile hali hazırda kurumumuza ait olan hastanelerimiz oluşturmaktadır. Bu akademik dönemde de, çalışma hayatına erkenden katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz için hazırlıklarımız tamamlanarak ve Topkapı Kampüs, Diş Hastanesi ve Küçükçekmece’de yeni binasında hizmete girecek olan Biruni Üniversite Hastanesi ile sürekli değişim ve yenilenme ile yoluna devam edecektir. Mevcut öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın uygun önerileri ve bilimin gerektirdikleri ile hazırlanan tüm müfredatların, her akademik yılın öncesinde kontrolleri ve gerekli görülürse güncellemeleri yapılmaktadır. Öğrenimlerinin bu aşamasında güncel bilginin teorik altyapısını, bilimin liyakatine sahip olan akademisyenlerden öğrendikten sonra, uygulama becerisini doğru ve uygun yapılandırılmış uygulama alanlarında gözlem ve eyleme dönüştürmeleri, etkin iletişimle sağlanmaktadır.

Son yıllarda eğitim ve öğretimde bizi farklı kılan ve akademik başarımızı perçinleyen Biruni Eğitim Stratejileri de öğrencilerimiz tarafından beğeni ile karşılanmakta ve tüm öğrencilerimiz tarafından ilgi görmektedir. Bu stratejiler içinde, başlangıçta doğrudan Meslek Yüksekokulu öğrencileri için planlanmış olan, şimdi tüm üniversitenin de dahil olduğu özellikle mezuniyet sonrasında çeşitli iş ve eğitim alanlarına (ALES ve KPSS hazırlık ) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS ) ile lisans bölümlerine öğrenci kazandırılması da önemli başarılarımız arasındadır.

Temel olarak, derslerimizde ve uygulamalarımız ile öğrencilerimizin çok yönlü, günü ve geleceği yakalamış, her şeyin farkında ve bilgisinde yetişebilmesi için ve aynı zamanda değişen ülkemize ve dünyaya yüksek standartlar ile dâhil olabilmesi için çalışılmaktadır. Ana hedefimiz, planladığımız tüm alanlarda geleceği aydınlatacak mesleki bilgi ve beceriyi, tüm dünyanın ve ülkemizin gençlerine kazandırmak ve bunu sürdürebilir kılmaktır.

Bu hedefin doğal bir sonucu olacağı ümidiyle, bu kurumda hizmet eden ve eğitim alan herkesin amacı, sağlık ve teknolojinin çeşitli alanlarına yetiştirdiğimiz mezunlarımızın, sektörde aranan, insana ve insanlığa hizmet eden profesyoneller olmasıdır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Fatma Çelik

 

Misyon:

Sağlık sektörünün ihtiyacı olan, multidisipliner alanda mesleki tam donanıma sahip, iletişim gücü yüksek, çağın gereksinimlerine uygun ve değişime açık, toplum yararını gözeten, insan haklarına, milli ve etik kurallara riayet edebilen, ara kademe insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası düzeyde, profesyonel sağlık yönetimlerinin beklediği karizma, deneyim ve eğitim bileşenlerine sahip çalışanlarını yetiştirmiş, bu özelliği ile sağlık turizminde de ülkemizin ve bölgemizin konumunu lider konuma taşıyacak, önder rolünü üstlenen eğitim- öğretim kurumu olmak.

 


Meslek Yüksekokulu Görsel Program Tanıtımları