Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz; sağlık, fen ve mühendislik  bilimlerini içeren “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Biyomedikal Mühendisliği”  olmak üzere, eğitim dili İngilizce olan iki bölümden oluşmaktadır. Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesi bünyesinde yer almanın avantajı ve yurt dışı deneyimlere sahip güçlü öğretim kadrosuyla dünyadaki gelişmeleri yakından izlemektedir.

Fakültemiz, sadece günümüze değil mesleğin gelecekteki gereksinimlerini de dikkate alarak hazırlanan ders planları ve içerikleri, çağdaş eğitim felsefesine paralel olarak Avrupa’daki seçkin üniversiteler ile imzalanan öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeyi, kültürel zenginliklere erişimlerini sağlamayı ve onları iletişim tekniklerini etkin kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümler

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Tıp ve sağlık alanlarına mühendislik açısından yaklaşan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, hem ülkemizde hem de dünyada geleceği parlak ve iş potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Biyomedikal mühendisleri doktorlarla birlikte çalışarak klinik problemlere çözüm ararlar, medikal ekipmanlar ve cihazlar geliştirirler.

Bölüm olarak amacımız; alanında temel bilgi, beceri ve donanıma sahip, evrensel bilim ve eğitim ilkelerini benimsemiş, teknolojik yenilikleri takip eden, realist ve analitik düşünceye sahip, fark yaratabilen biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları; mühendislik alanında, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, elektronik, malzeme ve robot endüstrisi ARGE laboratuvarlarında, biyomedikal ekipman firmalarında çalışabilecekleri gibi akademik kurumlarda kariyer yapma imkanına da sahiptir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün daha da gelişmekte olan genetik bilimi, canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji ve tarım gibi pek çok alanda kullanılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimleri, geçmiş ve günümüz organizmalarının fonksiyonları ve kökenleri hakkında kapsamlı bilgilere ulaşılmasına ve mevcut canlı sistemlerin çok yönlü karşılaştırmalarına imkân vermektedir.

Hem dünyada hem de ülkemizde araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, geleceği son derece parlak ve istihdam potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Mezunlarımız; ülkemizde ilaç, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörlerinin araştırma-geliştirme birimlerinde, genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezlerinde, tüp bebek ünitelerinde, adli tıp kurumlarında araştırıcı veya yönetim kademelerinde genetik uzmanı olarak görev yapabilecekleri gibi akademik hayatı da tercih edebilirler.