Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz; sağlık, fen ve mühendislik  bilimlerini içeren “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Biyomedikal Mühendisliği”  olmak üzere, eğitim dili İngilizce olan iki bölümden oluşmaktadır. Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesi bünyesinde yer almanın avantajı ve yurt dışı deneyimlere sahip güçlü öğretim kadrosuyla dünyadaki gelişmeleri yakından izlemektedir.

Fakültemiz, sadece günümüze değil mesleğin gelecekteki gereksinimlerini de dikkate alarak hazırlanan ders planları ve içerikleri, çağdaş eğitim felsefesine paralel olarak Avrupa’daki seçkin üniversiteler ile imzalanan öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeyi, kültürel zenginliklere erişimlerini sağlamayı ve onları iletişim tekniklerini etkin kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümler

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayarla görüntü işleme, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik , biyoinformatik, yazılım modellemesi ve analizi, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümün de yürütülen lisans eğitimi 4 yıldır.  İlk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel mühendislik ve temel bilgisayar mühendisliği dersleri yer almaktadır. Sonraki iki yılda ise, zorunlu olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili alınması gereken dersler dışında, öğrencilerin yazılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarına yönlenebilmelerini sağlamak amacı ile, teknik seçmeli dersler konulmuştur. Ayrıca, bilgisayar mühendisleri için gerekebilecek, teknik olmayan yararlı seçimlik dersler de vardır. Mezunların, bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarında çalıştıkları göz önüne alınırsa, teknik seçmeli derslerde yapılacak doğru seçimin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Bölümde okuyan öğrencilerin eğitim masraflarını, bilgisayar, bilgisayar parçaları, bilgisayar tüketim malzemeleri, kitap ve kırtasiye harcamaları oluşturmaktadır.

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere ”Bilgisayar Mühendisi” diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanı olup akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Tıp ve sağlık alanlarına mühendislik açısından yaklaşan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, hem ülkemizde hem de dünyada geleceği parlak ve iş potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Biyomedikal mühendisleri doktorlarla birlikte çalışarak klinik problemlere çözüm ararlar, medikal ekipmanlar ve cihazlar geliştirirler.

Bölüm olarak amacımız; alanında temel bilgi, beceri ve donanıma sahip, evrensel bilim ve eğitim ilkelerini benimsemiş, teknolojik yenilikleri takip eden, realist ve analitik düşünceye sahip, fark yaratabilen biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları; mühendislik alanında, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, elektronik, malzeme ve robot endüstrisi ARGE laboratuvarlarında, biyomedikal ekipman firmalarında çalışabilecekleri gibi akademik kurumlarda kariyer yapma imkanına da sahiptir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık ve sağlık arasındaki ilişki geçmiş yıllarda çok önemsenmemiş olsa bile son yıllarda artan bilimsel çalışmalar, yapıların mimarisinin hem fiziksel hem de mental sağlığı birçok yönden etkilediğini kanıtlamıştır.

Gerek iç, gerekse de dış mimaride kullanılan malzemeler, renkler, aydınlatmalar ve daha birçok etken insan sağlığını doğrudan etkilemekte, yanlış mimari, hem ev ortamı hem de iş ortamında insanları huzursuz edip verimliliklerini de düşürerek mutsuz edebilmektedir.

Sağlık mimarisi olarak literatüre de geçmiş olan mimarlık-sağlık arasındaki ilişkiyi referans alarak açtığımız Biruni Üniveristesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak ilk öğrencilerimzi bekliyoruz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün daha da gelişmekte olan genetik bilimi, canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji ve tarım gibi pek çok alanda kullanılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimleri, geçmiş ve günümüz organizmalarının fonksiyonları ve kökenleri hakkında kapsamlı bilgilere ulaşılmasına ve mevcut canlı sistemlerin çok yönlü karşılaştırmalarına imkân vermektedir.

Hem dünyada hem de ülkemizde araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, geleceği son derece parlak ve istihdam potansiyeli en yüksek olan bölümlerden biridir. Mezunlarımız; ülkemizde ilaç, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörlerinin araştırma-geliştirme birimlerinde, genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezlerinde, tüp bebek ünitelerinde, adli tıp kurumlarında araştırıcı veya yönetim kademelerinde genetik uzmanı olarak görev yapabilecekleri gibi akademik hayatı da tercih edebilirler.